ترانه : آبتین روح بخش

سنگین شده برایم این جسم و این تن من
بگذار پاره گردد کهنه لباس بر تن

 ایـن پـرده را دریـده از تـاریکی رهـیـده
 از خود رمیده سوی آغوش تو پریده

 

آموزش

آموزش گیتار از مبتدی تا پیشرفته بصورت خصوصی در منزل

مدارک بین المللی

  • دارنده دیپلم رسمی بین المللی موسیقی از ایتالیا
  • عضو انجمن صنفی هنرمندان موسیقی ایران
  • عضو فدراسیون جهانی موسیقی دانان

از جنسِ عشق

از جنس عشقم و پرم از احساس
موسیقی این هنر زیبا رو برگزیدم تا همواره آنچه که هستم باقی بمانم در این مسیر هرگز مشوقی نداشتم که هیچ، ای بسا مانع راهم و رشدم بودند‌. اگرچه بغایت تنها، اما مـصمم بودم و این مـسیر را ادامه دادم آزار و اذیت ها محکمترم کرد هرگز ازین حسادت ها لحظه ای آسوده نبوده و نیستم اما حمایت پر مهر شما روشنای را هم و کلام گرمتان آرامـشم و ناز نگاهـتان جوشش هنرم، و سینه ام تخته نشان عشقی خواهد شد که شما چونان قطره های ترنم انگیز باران بر من جاری خواهید نمود و صـدای احـساس شما بودن افتخارم خواهد بـود. دوستـدارانم را دوست می دارم زیـرا که بـزرگترین سرمایه های زندگی من هستند.

ارادتمند همه ی شما: آبتین روح بخش